top of page

Her Mevsim İçin İpuçları

ocak.png

Ocak

-Fidan çukurları açılır. Bahçe toprakları uygun yerlerde derince bellenir ve gübrelenir.
-Fidanların sökülmeleri, katlanmaları ve dağıtım işleri yapılır. İklimi ılık olan, bölgelerde fidan dikimleri yapılır. Zeytin fidanları dikilir. Elma ve armut tohumları tavalara ekilir.
-Zeytin ve turunçgillerde budama yapılır. Kalem aşısı hazırlığına başlanır.
-Bütün meyve bahçelerinde kış ilaçlaması yapılır.
-Turunçgiller, muz ve hurma hasadı yapılabilir. Ambalaj ve pazarlama işleri devam eder. Ambarlarda tekniğe uygun bir şekilde muhafaza edilir.

Çukurova Üretim Fidanlığı

Şubat

-Fidan çukurları açılır, toplu meyvelik kurulacak sahalar sürülür ağaç dipleri kabartılarak gübrelenir.
-Mutedil bölgelerde ay ortasına kadar fidan dikimleri devam eder. Fidan sökümü ve katlaması yapılır.
-Her türlü meyvelerde (ılık bölgelerdbudama çalışmaları başlar ve devam eder.
-Çeşitli zararlı ve hastalıklarla kış mücadelesine devam edilir.
-Özellikle turunçgillerin hasadı devam eder. Ambalajlanarak piyasaya arz edilir. Yaz için depolama da yapılır.

Çukurova Üretim Fidanlığı

subat.png
mart.png

Mart

-Toplu meyvecilik kurulacak sahalar ile eski tesisler sürülür ve gübrelenir.
-Fidan dikimine birçok bölgelerde devam edilir
-Meyvelerde budama ile birlikte aşılama işleri de devam eder. Ilık bölgelerde sert çekirdekli meyveler çiçek açabileceğinden donlara karşı dikkatli olunmalıdır. Yeni kurulan meyve bahçelerine cansuyu verilmelidir.
-Çeşitli zararlı ve hastalıklara karşı mücadeleye devam edilmelidir. Özellikle armut göz kurdu, püseron ve zeytin güvesine karşı önlem alınmalıdır.
-Turunçgillerin hasadına ve ambalajlanarak piyasaya arz edilmesine devam edilir.

Çukurova Üretim Fidanlığı

Nisan

-Meyve bahçelerinde toprak işlenmesi devam eder ve işleme ile birlikte gübre uygulaması da yapılır.
-Fidanların sökülmesi, katlanması ve dikilmeleri bölgelerine göre devam eder. Bazı ılık bölgelerde dikim son bulmuştur.
-Her türlü bakım yanında sulama ve çapalama devam eder. Kalem aşısı bazı bölgelerde devam eder. Genel olarak bu ay sonunda budama işi tamamlanır.
-Bahçelerde görülen ve görülebilecek hastalıklarla zararlılara karşı mücadele yapılır. Ancak çiçek devresinde mücadele durdurulur.

Çukurova Üretim Fidanlığı

nisan.png
mayis.png

Mayıs

-Bahçelerde ve fidanlıklarda toprak işlemesi çapa ve sürüm şeklinde devam eder. Toprak işlemesiyle birlikte gerekli gübreler verilir.
-Bazı soğuk bölgelerde fidan dikimi ay sonuna kadar devam eder. Bahçe ve fidanlıkta her türlü bakım, taçlandırma, budama, uç alma, çap ve sulama işleri yapılır. Aşılama genel olarak kalem aşısı şeklinde devam eder. Bazı bölgelerde sürgün göz aşısına başlanır. Geçen mevsimde yapılarak tutmayan aşılar yenilenir. Sıcak bölgelerde ağaçlara kireç badanası yapılır.
-Görülebilecek her türlü hastalık ve zararlılara karşı mücadele edilir.
-Can erik, kiraz, vişne, yenidünya, kayısı, badem hasadına başlanır.

Haziran

-Bazı bölgelerde bahçelerde ve fidanlıklarda toprak işlemesi sürüm ve belleme devam eder.
-Dikim işleri bitmiştir.
-Ilık bölgelerde sürgün göz aşısı başlar. Budama bitmiştir. Ancak bazı bölgelerde mücadele amacıyla kanserli dallar kesilir.Uç alma devam eder. Sulama, çapa ve her türlü bakım sıkı bir şekilde ay boyunca yürütülür. Meyvelerde seyreltme yapılır.
-Meyve ağaçlarnıda görülecek her türlü hastalıklara karşı mücadele yapılır.
-Ilık bölgelerde her türlü meyve hasadı başlar ambalajlanarak piyasaya sevk edilir. Bazı meyvelerde kurutularak değerlendirilir.

haziran.png
temmuz.png

Temmuz

-Toprak işlemesi bazı bölgelerde görülebilir
-Dikim yoktur.
-Genel olarak durgun göz aşısı başlar. Meyve seyreltme, su buharlaşmasını önleme amacıyla filiz alma, yaprak yolma ve bazı dalların kesilmesi şeklinde budama yapılır. Sık sık sulama yapılır. Gübre şerbetleri de verilir. Ot alma ve çapalama işleri devam eder.

Ağustos

-Sonbahar dikimi yapılacak bahçelerde toprak hazırlığı yapılır.
-Dikim yoktur.
-Meyve bahçesi ve fidanlıklarda sulama, çapa, filiz ve kök piçlerinin temizliği yapılır. Durgun göz aşısı devam eder. Gübre şerbeti verilir.
-Her türlü meyve hastalık ve zararlılarına karşı mücadele yapılır.
-Hasat işleri devam eder. Meyveler ambalajlanır. Pazara sevk edilir, kurutulur, konserve yapılır, suları çıkarılır ve çeşitli şekillerde değerlendirilerek saklanır.

a-ustos.png
eyluel.png

Eylül

-Bazı bölgelerde Sonbahar dikimi amacıyla fidan çukurları açılmaya başlanır. Çekirdekli tohum ekimleri için fidanlıklarda tavlara hazırlanır.
-Fidan ve ağaç dikimi yoktur.
-Meyve bahçesi ve fidanlıkta bakım, sulama, çapa işleri yanında bazı bölgelerde durgun göz aşısı devam eder.
-Meyvelerde gelecek yıl yumurtadan çıkarak hasar yapacak olan zararlılara karşı mücadele devam eder.
-Meyvelerden bazılarının hasadı bitmiştir. Ancak bazı çeşitli meyvelerin hasadı devam eder. Hasad edilen meyveler ambalajlanır. Pazara sevkedilir. Muhafaza edilir ve değerlendirilir. Yeşil zeytin salamurası amacıyla hasat yapılır.

Ekim

-Güzlük dikimler için fidan çukurları açılır.
-Fidanların sökümü, katlanmaları ve bazı bölgelerde dikimleri yapılır. Dikimle birlikte gübre kullanmak gerekir.
-Bazı bölgelerde durgun göz aşıları bu ayın ilk haftasında devam edebilir. Sulama durdurulur.
-Gelecek yıl faaliyete geçecek olan haşerelerin yumurta ve krizalitlerini yok etmek amacıyla gerekli mücadele yapılır.
-Bazı bölgelerde meyvelerin son hasadı ay boyunca devam eder. Meyveler ambalajlanarak muhafaza edilir ve çeşitli yollarla değerlendirilir. Turfanda turunçgillerin zeytinin hasadı başlar.

ekim.png
kasim.png

Kasım

-Bazı bölgelerde fidan çukurları açılmasına devam edilir.
-Fidan dikiminin tam zamanıdır. Aşılı fidanlar tercih edilmelidir.
-Özellikle turunçgillerde çeşitli hastalık ve zararlılarla mücadele yapılır..
-Turunçgiller, muz ve zeytinlerde hasat devam eder. Ambalajlanır ve pazara sevkedilir.

Aralık

-Sıcak yerlerde fidan çukurları açılır. Fidanlıklarda fidanlar sökülerek toprakla katlanır.
-Uygun bölgelerde fidan dikimi devam eder.
-Uygun havalarda sert çekirdekli meyvelerin budanması yapılabilir. Üşümelere engel olmak için ağaç dipleri höyük şeklinde toprakla doldurulur.
-Turunçgillerde hastalık ve zararlılara karşı mücadele devam eder.
-Turunçgiller, muz ve zeytin hasadı yapılır, ambalajlanarak pazara sevk edilir ve değerlendirilir.

aralik.png
bottom of page